Tấm cao su khắc Laser- dùng trong công nghệ khắc dấu bằng máy laser hiện đại, cao su bền, chất lượng tốt, có 2 loại cao su : cao su có mùi và sao su không mùi, giá cả thị trường.

Đơn vị tính: tấm