Khắc con dấu đã thu tiền.

Con dấu đã thu tiền dùkhu vực, diện tích, giá, giá các khu vực lân cận, số tiền bỏ ra, tỉ suất lợi nhuận, thời gian hoàn vốn, có hình ảnh/quay phimng để đóng lên phiếu thu,  phiếu chi cho nhanh, tiết kiệm thời gian khi thanh toán