Con dấu tròn gồm nhiều đường kính khác nhau: đường kính 12mm, đường kính 17mm, 24mm, 32mm, 36mm, 38mm, 42mm, 52mm

Dùng để khắc con dấu tròn công ty, con dấu QC Pass, con dấu logo doanh nghiệp, công ty...

Bao gồm nhiều nhãn hiệu: Shiny, Dstamp, Xstamper, Colop