Tăm bông mộc dấu tròn công ty- Khi các con dấu tròn công ty đang sử dụng bị hư khay mực (hay còn gọi là tăm bông), các bạn có thể mua tăm bông khác để thay vào nhằm tiết kiệm chi phí. Hãy liên hệ với chúng tôi, chỉ cần cung cấp tên con dấu, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.