Chính sách thanh toán

Quý khách hàng có thể chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán khi quí khách mua  hàng tại bacom.vn

1- HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN TRẢ TRƯỚC

      1 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

  • Tên tài khoản: NGUYỄN THỊ TRANG
  • Số tài khoản: 048.100.069.4223
  • Tại Ngân hàng: VietCom Bank CN Biên Hòa ( Tỉnh Đồng Nai)

      2. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG HẰNG HẢI

  • Tên tài khoản: NGUYỄN THỊ TRANG
  • Số tài khoản: 043.0101.092.9823
  • Tại ngân hàng: MARITIME BANK - Chi nhánh Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

2- THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NHÂN VIÊN GIAO HÀNG, NGAY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC VÀ KIỂM TRA HÀNG HÓA

0908 446 847