Khắc con dấu đã chi  tiền dùng để đóng lên phiếu thu, phiếu chi khi thanh toán tiền